Odwiedziny górnika w świetlicy szkolnej

1g

Dziś do świetlicy zawitał górnik z Zakładów Górniczych Lubin – pan Mirosław Trześniowski. Dzieci miały okazję z bliska zobaczyć galowy strój górniczy, a także poznać trud ciężkiej i niebezpiecznej pracy pod ziemią. Pan Trześniowski opowiedział o swojej pracy, którą wykonywał jako górnik strzałowy na przodku, czyli na wydobywczej ścianie skalnej.

Jadwiga Sprysak