Olimpijczycy 2018 – Gloria i Wojtek

Dnia 18.06.2018 r. w auli Politechniki Wrocławskiej odbyła się niecodzienna uroczystość pod nazwą “Olimpijczycy 2018”. Olimpijczycy 2018 to uczniowie szkół Dolnego Śląska, którzy w bieżącym roku szkolnym zdobyli najwyższe laury podczas wielu olimpiad, konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Z ogromną dumą informujemy, że do grona Olimpijczyków 2018 dołączyli nasi sportowcy – Gloria Klughardt z klasy III A gimnazjum oraz Wojtek Gutowski, z klasy II B. Nasi uczniowie podczas gali otrzymali z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty podziękowania, dyplomy oraz życzenia dalszych sukcesów. Glorio, Wojtku – gratulujemy!