Podziękowania za udział szkoły w akcji „Góra Grosza”

„Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Grono Pedagogiczne, Rodzice, Uczniowie (…)!
W imieniu Towarzystwa Nasz Dom, a przede wszystkim w imieniu naszych podopiecznych, bardzo dziękujemy za udział i Waszą ofiarność podczas 18. edycji Góry Grosza. Tegoroczna Akcja po raz kolejny potwierdziła, że zawsze możemy liczyć na bezinteresowną chęć pomocy drugim opartą na Waszej wyjątkowej empatii i wrażliwości na potrzeby dzieci i młodzieży, które z różnych przyczyn nie wychowują się w swoich rodzinach biologicznych.
W tym roku prawie 10 tysięcy szkół i przedszkoli, cztery razy tyle nauczycieli, niezliczona ilość uczniów i przedszkolaków oraz ich rodziców, a także sympatyków naszej akcji usypywało z nami Górę Grosza, która nadal jest podliczana, a na dzień 7 maja br. jej stan wynosi już 2 414 405,24 złotych. Ostateczny wynik Akcji podamy po dokładnym przeliczeniu wszystkich monet przez Pocztę Polską. Wagowo Góra Grosza to prawie 350 ton monet, z których każda, nawet najdrobniejsza moneta, dociera do naszych podopiecznych poprzez wielorakie formy pomocy rzeczowej, usługowej i specjalistycznej, adekwatnie do najbardziej palących potrzeb dzieci i młodzieży.
Dzięki Wam zebraną sumę przeznaczymy m.in. na remonty i doposażenia infrastruktury placówek i ośrodków, na terenie których dzieci przebywają, pomoc specjalistyczną (np. profesjonalną pomoc medyczną, rehabilitacje i terapie), programy i staże, w wyniku których młodzież samodzielnie odnajduje się w dorosłym życiu i na rynku pracy,
zorganizowany wypoczynek letni (obozy i kolonie), edukację dzieci i ich opiekunów oraz na wszelkiego rodzaju inne inicjatywy, mające na celu skuteczne rozwiązywanie problemów i efektywne zaspokajanie potrzeb naszych podopiecznych.
(…) Bez Was nie moglibyśmy skutecznie zmieniać losu naszych podopiecznych. (…)”