Polonez na lubińskim rynku stał się tradycją…

17 kwietnia lubiński rynek po raz pierwszy zapełnił się uczniami klas trzecich liceum, którzy wspólnie zatańczyli poloneza, by podkreślić symboliczne znaczenie wejścia  w następny etap- dorosłość. Po odtańczonym polonezie maturzyści stanęli do pamiątkowego zdjęcia i wspólnego poczęstunku.

“Na dworach królów polskich polonez stanowił element ceremoniału dworskiego, będąc paradą szlachty przed monarchą. Wówczas w pierwszej parze szedł władca, gospodarz domu albo inna ważna osoba. Także i dziś taniec ten inauguruje niektóre imprezy dla podkreślenia ich uroczystego charakteru, a na studniówkach w rolę gospodarzy wcielają się dyrektorzy prowadzący maturzystów. Niepisana tradycja głosi, że dla pozytywnych wyników matury, nie bacząc na elegancję, należy podczas tańca ,,zmylić nogę”.  / https://www.polskieradio.pl