Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

B1

Dnia 18 kwietnia 2023 r. w Krzeczynie Wielkim odbyły się Eliminacje Powiatowo-Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkół Podstawowych. Naszą szkołę reprezentowała 4-osobowa grupa uczniów z klasy szóstej. Konkurencje 

wiedzowo – sprawnościowe  popularyzowały przepisy i zasady w ruchu drogowym oraz inspirowały uczniów i nauczycieli do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nasi uczestnicy sprawdzali swoją wiedzę rozwiązując testy z zakresu zasad i przepisów w ruchu drogowym, udzielali pomocy osobie poszkodowanej oraz doskonalili technikę jazdy rowerem pokonując  skomplikowany tor przeszkód. 

Należą się duże brawa dla naszej „czwórki” za determinację, odwagę i uśmiech, który towarzyszył wszystkim do końca turnieju.

Dorota Ćwik