Profilaktyka próchnicy zębów

Jak ważna jest profilaktyka – w każdej dziedzinie – wszyscy wiemy. Dlatego Lubińskie Starostwo Powiatowe wdraża program zdrowotny „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci”. Program ten skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku od 1 do 18 lat na terenie Powiatu Lubińskiego.

Główne założenia programu to:

– zwiększenie o 30% ilości przeglądów stomatologicznych,

– zdiagnozowanie potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu lubińskiego,

– wzrost świadomości rodziców odnośnie konieczności wykonywania badań profilaktycznych oraz zapobiegania próchnicy,

– nauka prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych u dzieci i młodzieży,

– zrównanie dostępności do edukacji prozdrowotnej i przeglądów stomatologicznych wśród dzieci i młodzieży, niezależnie od statusu społeczno – ekonomicznego.

W ramach programu można bezpłatnie sprawdzić stan uzębienia. Po badaniu, rodzice otrzymają pisemny opis stanu jamy ustnej dziecka. Warto skorzystać!

Aby wziąć udział w programie, rodzice muszą wypełnić deklarację, którą otrzymają od wychowawcy. Zgodę powinni podpisać obydwoje rodzice. W szczególnych sytuacjach zgodę może wyrazić jeden rodzic.

W razie wątpliwości lub pytań można kontaktować się ze szkolnym koordynatorem – p. Jadwigą Sprysak.