Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Plakat rekrutacja 2024

Zapraszamy pierwszoklasistów!

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/2025 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lubin/

Wypełniony elektronicznie dokument należy wydrukować, podpisać i złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7 przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia, które należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 01.03.2024 r. do 15.03.2024 r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły  Podstawowej nr 7 przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie wniosku, który wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 01.03.2024 r. do 15.03.2024 r.

Szczegóły w zakładce rekrutacja.