Wsparcie dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz opiekunów

strona plakat

Przypominamy, że nasza szkoła przystąpiła do projektu pn. “Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego”.

Uruchomiony został specjalny numer telefonu do rejestracji uczestników programu, na który mogą dzwonić pracownicy szkoły, rodzice zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci, a także młodzież szukająca pomocy. Podczas rozmowy telefonicznej, wykwalifikowany pracownik infolinii przeprowadzi triage diagnostyczny, który będzie oceniał potrzeby pacjenta oraz określał dalszą ścieżkę pomocy. Województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 obszary operacyjne, za każdy region odpowiada Koordynator Regionalny. Koordynator przekazuje informacje o pacjencie do zespołu diagnostycznego wraz ze wskazaniem, kiedy i gdzie miałoby odbyć się badanie. Badanie trwa 1,5 godziny i maksymalnie po 3 sesjach powinna zostać postawiona diagnoza i dalsze wskazania terapeutyczne. Do momentu objęcia dziecka pomocą świadczoną przez przychodnię lub szpital pacjent zostaje pod opieką zespołu wspierającego.

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny.

Małgorzata Tkaczyszyn-Mastalska