Rodzice… Rodzice… w szkole

Serdecznie powitaliśmy Rodziców naszych uczniów na pierwszych spotkaniach z wychowawcami w roku szkolnym 2018/2019. Nie obyło się bez poznania przez nich wszelkich regulaminów, zasad i wytycznych, które zawarte zostały w założeniach do pracy szkoły w bieżącym roku. Najważniejszy był jednak bezpośredni kontakt z nauczycielami, ponieważ edukacja dzieci i młodzieży jest wspólnym wyzwaniem i wielu przedsięwzięć nie można zrealizować bez wspólnego działania. Życzymy dobrej współpracy i… zapamiętajcie słowa Lady Bird Johnson: „Zachęcaj i wspieraj swoje dzieci, ponieważ są takie, jakie wierzysz, że są!”