Rozstrzygnięcie świetlicowego konkursu “Bezpieczne ferie zimowe”

Dnia 31 stycznia 2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Bezpieczne ferie zimowe”, którego celem było uwrażliwienie uczniów na zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1 i 3 edukacji wczesnoszkolnej.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Aleksandra Kocik – I miejsce

Maja Narewska – wyróżnienie

Dominika Garbaczewska – wyróżnienie

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.