Serdecznie zapraszamy dzieci z klas I-III do uczestnictwa w konkursie plastycznym pod hasłem

plakat1

„ Bezpieczne ferie”.

Konkurs odnosi się do bezpiecznych zachowań w trakcie ferii oraz popularyzowania zasad zdrowego stylu życia w tym sportów zimowych. Prace powinny być wykonane samodzielnie, dowolną techniką plastyczną, na formacie A 4 lub A5, podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora pracy, klasa. Należy je składać do 6 lutego u wychowawcy klasy. Zostaną zaprezentowane na tablicy szkolnej. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród po feriach zimowych.

Mariola Adamczyk