Świątecznie muzykowanie

Uczniowie klas 1-3 co miesiąc muzykują tym razem uczyli się grać na tubach i śpiewać piosenki świąteczne. Głównym celem wychowania muzycznego w szkole jest rozwój zainteresowań muzycznych i zdolności muzycznych dzieci. Ale muzyka wpływa także na ogólny rozwój dziecka i na jego sposób odbierania świata. Za pomocą muzyki można rozwijać nie tylko specyficzne zdolności muzyczne – jak np. wrażliwość na wysokość, barwę dźwięków czy rytm ale także wyobraźnię, wrażliwość uczuć oraz rozmaite procesy poznawcze.