Świąteczny łańcuch dobroci

“Tak mało na świecie dobroci, a tyle jej światu potrzeba! Nią życie jak słońcem się złoci, nią ziemia się zbliża do nieba.”

                                                                                                                                             Lucjan Rydel

 

17 grudnia w naszej szkole odbyło się mierzenie łańcucha świątecznego wykonanego przez uczniów i nauczycieli, którzy przyłączyli się do akcji bicia rekordu długości papierowego łańcucha choinkowego dla dzieci z dystrofią mięśniową.
Idea bicia rekordu to zadanie symboliczne – ma pokazać dzieciom z dystrofią, że nie są samotne w swojej chorobie, że jest wielu ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi. Na dzień dzisiejszy długość łańcucha wynosi aż 1,8 kilometra.
Samorząd Uczniowski i Koło Wolontariatu serdecznie dziękują za włączenie się do akcji.