Szkoła pamięta – ​podziękowanie za udział w akcji.

dyp9

Już po raz czwarty MEiN zorganizowało akcję „Szkoła pamięta”. W tym roku wzięło w niej udział ponad 11 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju. O ważnych postaciach i wydarzeniach z naszej historii pamiętały także społeczności polskich szkół za granicą. W akcję zaangażowało się ponad 1 mln 700 tys. uczniów oraz 156 tys. nauczycieli.

Cieszymy się, że nasza szkoła, uczestnicząc w akcji, stała się jej częścią.

Ewa Baranska