Szkolny Turniej Szachowy

W naszej szkole odbył się turniej szachowy z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Młodzi miłośnicy królewskiej gry osiągnęli dwa cele: pierwszy upamiętniając pamięć bohaterskich żołnierzy i drugi charytatywny, grając pomagali uczniowi naszej szkoły, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.
Warto wspomnieć, że trwamy w roku odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Choć zwycięzcami są wszyscy biorący udział w turnieju, to dla statystyki i uhonorowania najlepszych przytoczymy wyniki:

Najlepsza dziewczynka z klas 3- 5:

  1. Hania Telatyńska 3b              puchar i nagroda rzeczowa

Najlepsi z klas 3-5:

  1. Siajkowski Joachim 4c          puchar i nagroda rzeczowa
  2. Klemaszewski Mikołaj 4c      nagroda rzeczowa
  3. Korczowski Alex 3b               nagroda rzeczowa

Najlepsi z klas 6  i starsi:

  1. Popławska Nadia IIICG           puchar i nagroda rzeczowa
  2. Urbanowicz Szymon IIBG       nagroda rzeczowa
  3. Maćków Mateusz IIBG            nagroda rzeczowa

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy!

Wyniki szczegółowe i więcej zdjęć na:
https://www.facebook.com/szachy.lubin

lub:
http://szachownik.blogspot.com/

Dziękujemy:

– i gratulujemy wszystkim grającym w turnieju, za wasze zaangażowanie w projekt patriotyczny, a także za pomoc koledze w potrzebie.

– wolontariuszkom Patrycji i Magdzie z ich opiekunką p. M. Rusowicz za pomoc przy turnieju.

– dyrekcji naszej szkoły za wspieranie turniejów szachowych, poprzez zakup elektronicznych zegarów, które się bardzo dobrze sprawdziły już na dwóch turniejach.

– sponsorowi turniejów odbywających się w naszej szkole: Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Stefczyka w Lubinie.

Turniej przygotowali:

Katarzyna Walęga i Andrzej Taler