Uważaj z fajerwerkami – czyli porady, wskazówki, przestrogi

Fajerwerki to nieodłączny element każdego Sylwestra. Należy jednak pamiętać, aby obchodzić się z nimi ze szczególną ostrożnością oraz wybierać do tego celu miejsca bezpieczne. Z takim oto przesłaniem koordynator ds. bezpieczeństwa Pani Dorota Ćwik przeprowadziła prelekcje dla uczniów szkoły podstawowej. Pogadanki miały na celu uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwych zachowań podczas kontaktu z materiałami pirotechnicznymi oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa.
Poruszane zagadnienia przybliżyły uczniom w sposób szczegółowy kwestię odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania przepisów Kodeksu Wykroczeń. Uczniowie zapoznali się także z zasadami bezpiecznego zakupu, przechowywania i używania fajerwerków i petard oraz poznali zagrożenia wynikające z niewłaściwych postaw i zachowań.
Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec tego roku i początek nowego był dla nas wszystkich miły i bezpieczny.