Zajęcia sportowe w klasach sportowych od 30 listopada 2020 r. (aktualizacja)

Od poniedziałku 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe w klasach sportowych (4b, 6a, 6b, 7a, 7b) będą prowadzone w miejscu ich realizacji z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Dotyczy do 6 godzin zajęć tygodniowo realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego.

Szczegółowy harmonogram – zaktualizowany w dniu 29.11.2020 r. w poniższym pliku: