Zapraszamy uczniów klas VIII do udziału w szkolnym konkursie edukacji zdrowotnej  „RUCH TO ZDROWIE”.

Ruch

REGULAMIN KONKURSU „RUCH TO ZDROWIE” – szkolny konkurs edukacji zdrowotnej

dla klas ósmych

Cele konkursu:

·Celem konkursu jest wskazanie, jak ważną rolę w życiu ucznia pełni edukacja zdrowotna w szkole,

· promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Organizatorzy konkursu:

Izabela Kałużny-Khoubbazi, Katarzyna Królewicz

Termin konkursu:

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 3 października 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. dla klas 8 szkoły podstawowej.

Zadania konkursu: „RUCH TO ZDROWIE” – szkolny konkurs edukacji zdrowotnej

1. „Używkom mówię nie” – przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu oraz używaniem innych substancji psychoaktywnych (ocena od 1-10).

2. „Zastrzyk z witamin każdego dnia” – uczniowie przygotowują w domu kilka sałatek warzywnych i owocowych. Następnie wykonują zdjęcia i prezentują omówienie jednej z nich pod kątem wartości odżywczych, prawidłowego łączenia składników oraz smaku (ocena od 1-10).

3. Przygotowanie pogadanki „Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związanego z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, nadwaga, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia itp..)” (ocena od 1-10).

4. Praca plastyczna „Jestem tym co jem?” – rola racjonalnego żywienia na co dzień, piramida zdrowia itp. Do zaprezentowania w szkole (ocena od 1-10).

5. Przygotowanie i zaprezentowanie podczas lekcji wychowania fizycznego zestawu ćwiczeń korekcyjnych na wybrana wadę postawy (płaskostopie, skolioza, plecy okrągłe, plecy płaskie, kolana koślawe bądź szpotawe itd. (ocena od 1-10).

6. Przygotowanie plakatu oraz hasła promującego uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego w szkole (ocena od 1-10).

Podsumowanie konkursu:

·Uczniowie przystępujący do konkursu wykonują zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”.

·Prace uczniowie zgłaszają do swojego nauczyciela wychowania fizycznego.

·Zwycięzcami konkursu zostaną uczniowie z najwyższą liczbą punktów za zrealizowanie zaproponowanych zadań.

·Najlepsze prace w poszczególnych zadaniach otrzymają wyróżnienia.

·Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2023 r.

Katarzyna Królewicz