„Aktywna Zima”

Aktywna zima

W dniach od 10 stycznia do 29 lutego 2020 roku nasza szkoła przystępuje do programu „Aktywna Zima”- projektu promującego pozalekcyjną aktywność ruchową uczniów.

Wspólnie z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Polkowicach – organizatorem akcji, zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Szanowny Rodzicu!

Zapoznaj się z ulotką informacyjną oraz udziel zgody na udział Twojego dziecka w projekcie.

Droga Uczennico/Uczniu!

Zdobywaj pieczątki/potwierdzenia w Książeczce Aktywności. Za 6 poświadczeń aktywności otrzymasz ocenę bardzo dobrą, za 12 – celującą z wychowania fizycznego!

Na zakończenie akcji planujemy wystawę Waszych zdjęć w trakcie czynnego wypoczynku! Fotografie prosimy przesyłać na adres: podm@polkowice.edu.pl

Na najaktywniejszych uczestników programu czekają nagrody!

Serdecznie zachęcamy Rodziców do wspólnego, aktywnego spędzania czasu ze swoimi dziećmi. Może będzie to rodzinne postanowienie noworoczne?!

Koordynatorem programu „Aktywna Zima” w szkole jest pani Katarzyna Górska – nauczyciel wychowania fizycznego, doradca metodyczny.