Bezpieczeństwo przede wszystkim!!!

bez1

Dnia 18.10 2022 r. w naszej szkole odbyły się prelekcje funkcjonariuszy KPP w Lubinie dla uczniów z klasy 4a, 4b, 5a pod hasłem “Bezpieczeństwo przede wszystkim”. Głównym celem spotkań było zapoznanie dzieci i młodzieży z odpowiedzialnością prawną osób nieletnich. Ponadto funkcjonariusze policji poruszyli bardzo ważne kwestie mające na celu podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży szkolnej o zagrożeniach wynikających z uzależnienia od substancji psychoaktywnych, palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zwiększenie wiedzy na temat obecnych zagrożeń cyberprzemocą (ofiara/sprawca).

Dorota Ćwik