Bezpieczna i taneczna przerwa

Rozpoczynamy kolejną edycję akcji pod hasłem „Bezpieczna i taneczna przerwa”, której celem jest uatrakcyjnianie czasu spędzanego podczas przerw szkolnych oraz aktywizowanie uczniów do twórczych i kreatywnych działań.

Pierwsze kroki już za nami.

Zapraszamy do fajnej zabawy, która odbywać się będzie na holu II piętra o godz. 11.30.Terminy podawane będą na bieżąco.

Organizatorzy: Beata Łuczak i Dorota Ćwik