Bezpieczne ferie zimowe

W ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi uczniowie klasy IIB i IID gimnazjum przygotowali i przeprowadzili ciekawe pogadanki na temat zasad zachowania bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Słuchaczami prelekcji byli uczniowie edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej.
Prelegenci przede wszystkim zwrócili uwagę na zagrożenia wynikające z niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych oraz propagowali bezpieczne zachowania i postawy na feriach zimowych. Uczniowie mieli okazję utrwalić i poszerzyć wiedzę w zakresie zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu, na stoku narciarskim, podczas jazdy na łyżwach oraz bezpiecznych wędrówek po górach. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali ważnych porad, wskazówek i przestróg, aktywnie uczestniczyli w pogadankach, wykazywali się także wiedzą w zakresie zdrowego
i bezpiecznego wypoczynku.

Prelekcje przeprowadzili :
Strzałka Wiktoria IID
Słomińska Wiktoria IID
Karnas Bartosz IID
Jaszek Wiktoria IIB
Skrobak Patrycja IIB

Czas ferii zimowych to fajna zabawa, kto bezpiecznie się bawi w kłopoty nie wpada!
Życzymy wszystkim udanego, bezpiecznego i zdrowego wypoczynku podczas ferii zimowych!!