Finał XVIII edycji „Góry Grosza”

W dniach od 27.11.2017 do 02.01.2018 r. trwała ogólnokrajowa zbiórka „Góry Grosza”, do której przyłączyła się i nasza szkoła. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenie takich miejsc, które w miarę możliwości będą zbliżone do warunków domu rodzinnego i pozwolą im spokojnie dorastać.
Zebraliśmy ogółem ponad 10 kg monet, co przełożyło się na kwotę 237,90 zł. Słowa podziękowania należą się społeczności uczniowskiej i gronu pedagogicznemu za wsparcie i empatię, a także samym udzielającym się wolontariuszom SKW , tym kwestującym, tym segregującym i przeliczającym monety, tym pakującym, i tym, którzy ostatecznie dostarczyli zebrane środki na pocztę.