Cykl pogadanek pod hasłem “Uważaj z fajerwerkami”

„Zadbajmy wspólnie o to, aby koniec tego roku i początek nowego był dla nas wszystkich miły i bezpieczny”. Z takim oto przesłaniem p. Dorota Ćwik, koordynator ds. bezpieczeństwa przeprowadza pogadanki oraz apeluje o ostrożność w obchodzeniu się z materiałami pirotechnicznymi.
Podczas prelekcji poruszane są zagadnienia mające na celu uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających                z niewłaściwych zachowań podczas kontaktu z materiałami pirotechnicznymi oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa. W sposób szczegółowy omawiane są kwestie odpowiedzialności prawnej czyli sankcji prawnych wynikających z łamania przepisów Kodeksu Wykroczeń. Uczniowie zapoznają się też z zasadami bezpiecznego zakupu, przechowywania i używania fajerwerków, petard czy sztucznych ogni oraz poznają zagrożenia wynikające      z niewłaściwych postaw i zachowań. Opracowany materiał dydaktyczny widnieje także na gazetce ściennej holu szkolnego. Przypomina się, że przynoszenie do szkoły petard, posiadanie lub używanie przed szkołą i poza szkoła jest zabronione i będzie surowo karane.