Czwartoklasiści zdobywają swoje “pierwsze prawo jazdy”

Na przełomie maja i czerwca uczniowie klas czwartych przystąpili do egzaminu praktycznego, uprawniającego zdobycie karty rowerowej. Warunkiem zaliczenia egzaminu było bezbłędne pokonanie rowerem toru przeszkód. Egzamin składał się z dwóch części: próbnej oraz właściwej. Zadaniem uczniów było wykazanie się umiejętnościami jazdy slalomem, rynnę, wykonanie ósemki z sygnalizowaniem skrętu, przewożenie przedmiotu oraz hamowanie przed linią. Wszystkie doskonalone umiejętności są ważne w codziennej jeździe po drogach publicznych i wpływają na
zwiększenie bezpieczeństwa cyklistów. Cieszy fakt, że mimo stresu i dużych emocji, które towarzyszyły czwartoklasistom egzamin zakończył się sukcesem. Obecnie uczniowie zaliczają egzamin teoretyczny z wiedzy o przepisach ruchu drogowego .Test wiedzy składa się z 25 pytań dotyczących przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych oraz manewrów wykonywanych przez rowerzystę.
Trzymajmy za nich kciuki!! Powodzenia