Drodzy Uczniowie i Rodzice

Plakat Zdrowie Psychiczne (1)

Informuję, że Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szkoła Sportowa w Lubinie przystąpiła do realizowanego przez Samorząd Dolnośląski specjalnego programu pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego” na lata 2023-2025.

Program będzie realizowany we współpracy ze specjalistami w dziedzinie psychologii i terapii, a jego celem jest wczesna identyfikacja i pomoc dzieciom w wieku 10-19 roku życia w kryzysie psychicznym. W ramach programu uruchomiony jest specjalny numer telefonu 

800 805 600, na który mogą dzwonić pracownicy szkoły, rodzice zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci, a nawet młodzież szukająca pomocy. Podczas rozmowy telefonicznej, wykwalifikowany pracownik infolinii przeprowadzi triage diagnostyczny, który będzie oceniał potrzeby pacjenta oraz określał dalszą ścieżkę pomocy.W poruszaniu się między poszczególnymi poziomami pomocy psychologiczno-psychiatrycznej pacjentowi pomaga Koordynator Regionalny.Szczegółowych informacji w zakresie realizacji programu udzieli pedagog szkolny.

Z poważaniem Małgorzata Tkaczyszyn-Mastalska – pedagog