Informacje dotyczące kształcenia na odległość

Informacje dotyczące kształcenia na odległość

Polecamy wirtualne zajęcia pozalekcyjne
Polskie symbole narodowe

W związku ze Świętem Niepodległości zapraszamy do obejrzenia przygotowanego przez Zamek Królewski w Warszawie filmu edukacyjnego o polskich symbolach narodowych. Mamy nadzieję, że będzie on dla uczniów ciekawą ilustracją i przybliżeniem wiedzy na ten temat.

Zabytki Kultury Technicznej

Jeżeli jesteście fanami techniki, nie możecie przegapić okazji, bo oto Muzeum Zabytków Kultury Technicznej w Gnieźnie otwiera dla Was swoje podwoje, by zaprezentować najnowsze osiągnięcia techniki minionych lat.

Kosmos dla najmłodszych

Przyłącz się do Paxiego podczas jego podróży przez nasz Układ słoneczny, rozpoczynającej się od skalistych planet wewnętrznych położonych blisko Słońca, poprzez planety-olbrzymy, aż do mroźnych granic, gdzie zamieszkują komety.

kmp
Klub Młodego Programisty

Chcesz nauczyć się podstaw programowania i przy tym dobrze się bawić? Dołącz do Klubu Młodego Programisty online! Bezpłatne warsztaty odbywają się w dwóch grupach wiekowych w każdy poniedziałek.

poszpat
Poszukiwacze Patentów

Cykl „Poszukiwacze Patentów” to projekt opisujący fascynujące losy polskich wynalazków, które zachwyciły i podbiły świat. Składa się on z 6 odcinków utrzymanych w konwencji przygodowego kina akcji.

technikinauki
Techniki nauki

„Techniki nauki” to nowy cykl edukacyjny, który powstał dzięki współpracy Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ważnym tematem programów jest planowanie oraz dobra organizacja czasu.

Drodzy uczniowie i rodzice.

Od 17 maja 2021 r. klasy 4-8 będą realizować naukę w formie hybrydowej. Przekazujemy poniżej ustalenia w zakresie kształcenia w formie zdalnej. Będą one na bieżąco aktualizowane.

W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, umożliwimy realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. W tej sprawie prosimy kontaktować się z wychowawcą klasy.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

1) z wykorzystaniem:

a) materiałów i funkcjonalności narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

d) innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.

O doborze metod i technik kształcenia na odległość oraz wykorzystania odpowiednich  narzędzi decyduje nauczyciel uwzględniając bezpieczeństwo stosowanych narzędzi, ich dostępność oraz możliwości ucznia. 
Uwagi i pytania dotyczące kształcenia na odległość prosimy kierować na adres: kno@sp7lubin.pl
Poniżej przedstawiamy zasady dotyczące kształcenia na odległość:

Od 19 kwietnia 2021 r. zajęcia kształcenia sportowego (6 godzin tygodniowo) w klasach sportowych będą realizowane w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie).

Poniżej harmonogram zajęć:

Od 19 kwietnia 2021 r. materiały będą publikowane wyłącznie na platformie Teams przez nauczycieli realizujących dane zajęcia.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się:

Zajęcia logopedyczne:

Porady i konsultacje pedagogów:

Materiały będą publikowane wyłącznie na platformie Teams przez nauczycieli realizujących dane zajęcia.

Od 19 kwietnia 2021 r. materiały będą publikowane wyłącznie na platformie Teams przez nauczycieli realizujących dane zajęcia.

Koła:

Biblioteka szkolna informuje wszystkich uczniów i rodziców o możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Można skontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły i podać potrzebny tytuł lektury. Zamówiona książka będzie dostępna dla czytelnika na portierni szkolnej. 

Można skorzystać również z poniższego linku, gdzie znajdują się potrzebne uczniom lekturki:
https://lektury.gov.pl/katalog-lektur 

Istnieje jeszcze inna możliwość korzystania z lektur: 
Lektury szkolne – zdalna pomoc do lektur  

LEKTURY KLAS I-III

LEKTURY KLASY IV-VI 

LEKTURY KLAS VII-VIII 

Szanowni Państwo, ze względu na liczne pytania, dotyczące rozpoczęcia pracy na platformie epodreczniki.pl, poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje MEN dla ucznia.

Icon

Jak rozpocząć pracę na platformie epodreczniki.pl – poradnik dla ucznia

Konsultacje w szkole dla uczniów klas ósmych:

Nauczyciel Dzień Godzina Sala Przedmiot
Barańska Ewa poniedziałek 14:45 109 j. polski
Borkowska Urszula środa 15:00 109 matematyka
Hucał Anna piątek 14:30 109 j. angielski
Kazimierowicz Małgorzata poniedziałek 15:30 109 j. niemiecki
Klemaszewska Monika piątek  15:15 108 j. polski
Leszkiewicz Edyta środa 16:30 109 j. angielski
Matla Sylwia wtorek 14:00 109 matematyka
Pater-Chrul Aneta środa 15:20 108 matematyka

Konsultacje zdalne:

Nauczyciel Dzień Godzina Sala e-mail
Adamczyk Mariola  środa 12:30 zdalnie m.adamczyk@office.sp7lubin.pl
Baranowski Robert poniedziałek 13:30 zdalnie r.baranowski@office.sp7lubin.pl
Barańska Ewa wtorek 9:40 zdalnie e.baranska@office.sp7lubin.pl
Błaszczyk Agnieszka poniedziałek 13:40 zdalnie a.blaszczyk@office.sp7lubin.pl
Borkowska Urszula  środa 13:40 zdalnie u.borkowska@office.sp7lubin.pl
Ćwik Dorota wtorek 15:20 zdalnie d.cwik@office.sp7lubin.pl
Dziubek Zbigniew konsultacje mailem zdalnie z.dziubek@office.sp7lubin.pl
Fecko Grażyna poniedziałek 15:30 zdalnie g.fecko@office.sp7lubin.pl
Fuczek Anna wtorek 13:45 zdalnie a.fuczek@office.sp7lubin.pl
Gralla Małgorzata wtorek 13:30 zdalnie m.gralla@office.sp7lubin.pl
Hucał Anna środa 13;40 zdalnie a.hucal@office.sp7lubin.pl
Kacprzak Zofia środa 13:00 zdalnie z.kacprzak@office.sp7lubin.pl
Kałużny-Khoubbazi Izabela  czwartek 9:30 zdalnie i.kaluzny@office.sp7lubin.pl
Kazimierowicz Małgorzata poniedziałek 12;40 zdalnie m.kazimierowicz@office.sp7lubin.pl
Klemaszewska Monika piątek 15:20 zdalnie m.klemaszewska@office.sp7lubin.pl
Knull Elżbieta piątek 15:00 zdalnie e.knull@office.sp7lubin.pl
Knull Mariusz czwartek 14:30 zdalnie m.knull@office.sp7lubin.pl
Kopystiańska Mariola środa 14:30 zdalnie m.kopystianska@office.sp7lubin.pl
Kowalska Arleta środa 10:00 zdalnie a.kowalska@office.sp7lubin.pl
Kowalik Elżbieta czwartek 10:30 zdalnie e.kowalik@office.sp7lubin.pl
Kozerska Marta poniedziałek 8:45 zdalnie m.kozerska@office.sp7lubin.pl
Królewicz Katarzyna czwartek 12:40 zdalnie k.krolewicz@office.sp7lubin.pl
Leszkiewicz Edyta czwartek 8:00 zdalnie e.leszkiewicz@office.sp7lubin.pl
Łuczak Beata poniedziałek 16:15 zdalnie b.luczak@office.sp7lubin.pl
Madera Piotr środa 14:30 zdalnie p.madera@office.sp7lubin.pl
Matla Sylwia  czwartek 14:00 zdalnie s.matla@office.sp7lubin.pl
Marciniak Konrad  czwartek 15:20 zdalnie k.marciniak@office.sp7lubin.pl
Mucha Dorota środa 13:45 zdalnie d.mucha@office.sp7lubin.pl
Oleksy Bartosz czwartek 17:00 zdalnie b.oleksy@office.sp7lubin.pl
Pater-Chrul Aneta wtorek 14:45 zdalnie a.chrul@office.sp7lubin.pl
Sprysak Jadwiga wtorek 8:50 zdalnie j.sprysak@office.sp7lubin.pl
Stępień Jarosław poniedziałek 15:30 zdalnie j.stepien@office.sp7lubin.pl
Szczepaniak Elżbieta wtorek 14:30 zdalnie e.szczepaniak@office.sp7lubin.pl
Wawnikiewicz Piotr  poniedziałek 16:00 zdalnie p.wawnikiewicz@office.sp7lubin.pl
Koordynator do spraw współpracy nauczycieli oraz nauczycieli z uczniami lub rodzicami Koordynator do spraw spraw wykorzystania informatycznych technik kształcenia na odległość
Wicedyrektor Sylwia Matla s.matla@office.sp7lubin.pl Pani Mariola Adamczyk m.adamczyk@office.sp7lubin.pl
teams
Zaloguj sie do Microsoft Teams

Zebranie z rodzicami w dniu 26 listopada 2020 r.

Sytuacja w kraju nie pozwala na spotkanie się z Państwem na terenie szkoły, jednak na zebranie w dniu 26 listopada 2020 r. zaplanowaliśmy prelekcję dla rodziców uczniów klas pierwszych i czwartych. Nie rezygnujemy z tej formy przekazania Państwu informacji, które przygotowaliśmy. Zmieniamy jedynie formę i prosimy o zapoznanie się z poniższym materiałem.

Dziękujemy.

Pedagodzy szkolni.

Drodzy Rodzice!

Komputer stał się nieodłącznym elementem życia naszych dzieci. Nauczanie zdalne powoduje, że spędzają one więcej czasu niż zazwyczaj w internecie. Jednym z wielu niebezpieczeństw, na jakie są narażone nasze dzieci w sieci jest cyberprzemoc, niebezpieczne znajomości czy niekontrolowany czas, który spędzają po lekcjach zdalnych w sieci.

Zagrożeń tych można uniknąć poprzez rozsądne ograniczenie czasu przy komputerze oraz właściwy dobór programów, gier, z których dzieci korzystają. Aby już od najmłodszych lat chronić dziecko i dawać dobry przykład jak korzystać z internetu, warto stosować kilka zasad:

1. Rozmawiaj i ustalaj reguły.

Rozmów nigdy za wiele. Niezależnie od tego, czy Wasze dziecko ma kilka czy kilkanaście lat, powinniście być jego przewodnikami po internecie. Nie krytykujcie, nie oceniajcie, słuchajcie. Podawajcie argumenty i dyskutujcie. Ważne, żeby Wasze dziecko wiedziało, że jesteś, interesujesz się i możesz pomóc.

2. Odpowiednio przygotuj sprzęt.

Zanim udostępnisz swojemu dziecku telefon, komputer, czy tablet, skorzystaj z rozwiązań technicznych, które np. podczas odwiedzania stron internetowych blokują nieodpowiednie dla najmłodszych treści. Na rynku istnieje obecnie wiele narzędzi kontroli rodzicielskiej. Sprawdzaj, czy gra komputerowa Twojego dziecka, jest dostosowana do jego wieku.

3. Reaguj.

Jeśli dowiesz się, że Twoje dziecko miało w internecie kontakt z treściami przemocowymi, pornograficznymi czy promującymi zachowania autodestrukcyjne, nie wpadaj w panikę. Zachowaj spokój, porozmawiaj z dzieckiem i postaraj się ustalić okoliczności zdarzenia. Zastanówcie się wspólnie, jak zapobiec temu w przyszłości.

Świetnym wstępem do rozmowy z dzieckiem o cyberzagrożeniach są materiały, które powstały w ramach kampanii „Bądź z innej bajki” realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Z materiałów można dowiedzieć się, co trudnego może nas spotkać w sieci i jak sobie z tym wspólnie poradzić. Atrakcyjna forma współczesnych animacji opartych na znanych baśniach sprawi, że kampania zainteresuje wszystkie pokolenia odbiorców. Bajki uzupełnione są
o dodatkowe materiały: podcast, w którym eksperci dzielą się sposobami radzenia sobie z internetowymi zagrożeniami oraz broszurę z gotowymi do zastosowania poradami, którą można wydrukować i powiesić w domu.

Ww. informacje znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/badz-z-innej-bajki/cyberprzemoc

Drodzy Rodzice!

Komputer stał się nieodłącznym elementem życia naszych dzieci. Nauczanie zdalne powoduje, że spędzają one więcej czasu niż zazwyczaj w internecie. Jednym z wielu niebezpieczeństw, na jakie są narażone nasze dzieci w sieci jest cyberprzemoc, niebezpieczne znajomości czy niekontrolowany czas, który spędzają po lekcjach zdalnych w sieci.

Zagrożeń tych można uniknąć poprzez rozsądne ograniczenie czasu przy komputerze oraz właściwy dobór programów, gier, z których dzieci korzystają. Aby już od najmłodszych lat chronić dziecko i dawać dobry przykład jak korzystać z internetu, warto stosować kilka zasad:

1. Rozmawiaj i ustalaj reguły.

Rozmów nigdy za wiele. Niezależnie od tego, czy Wasze dziecko ma kilka czy kilkanaście lat, powinniście być jego przewodnikami po internecie. Nie krytykujcie, nie oceniajcie, słuchajcie. Podawajcie argumenty i dyskutujcie. Ważne, żeby Wasze dziecko wiedziało, że jesteś, interesujesz się i możesz pomóc.

2. Odpowiednio przygotuj sprzęt.

Zanim udostępnisz swojemu dziecku telefon, komputer, czy tablet, skorzystaj z rozwiązań technicznych, które np. podczas odwiedzania stron internetowych blokują nieodpowiednie dla najmłodszych treści. Na rynku istnieje obecnie wiele narzędzi kontroli rodzicielskiej. Sprawdzaj, czy gra komputerowa Twojego dziecka, jest dostosowana do jego wieku.

3. Reaguj.

Jeśli dowiesz się, że Twoje dziecko miało w internecie kontakt z treściami przemocowymi, pornograficznymi czy promującymi zachowania autodestrukcyjne, nie wpadaj w panikę. Zachowaj spokój, porozmawiaj z dzieckiem i postaraj się ustalić okoliczności zdarzenia. Zastanówcie się wspólnie, jak zapobiec temu w przyszłości.

Jeśli nie wiesz, jak zachować się w takiej sytuacji, zachęcamy do zapoznania się z kampanią „Nie zagub dziecka w sieci” realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z NASK oraz do korzystania z Poradnika dla rodziców, wysłuchania wywiadów z psychologami, które prowadzi dr Tomasz Rożek, ambasador kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”.

Ww. informacje znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/cyberprzemoc