Moje życie jest w moich rękach. Dziś, swoimi wyborami zapisuję swoją przyszłość. Barbara Baraldi

sam333

12 października 2022 r. w naszej szkole odbyły się wybory do zarządu Samorządu Uczniowskiego.  W głosowaniu wzięło 210 uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr7.Przebieg wyborów nadzorowali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. Dorota Ćwik i Beata Łuczak. Komisja skrutacyjna czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania. W skład Samorządu Szkolnego weszli uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę głosów:

– przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego- Julia Majcher z klasy 6A,

– zastępca przewodniczącego- Mateusz Jeleń z klasy 4B,

– sekretarz- Małgorzata Telatyńska z klasy 6A

Aktywny udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego to świetna lekcja demokracji.

Gratulujemy wygranym i wszystkim kandydatom, którzy startowali w wyborach!

Życzymy owocnej pracy!

A Was Drodzy Uczniowie zachęcamy do zaangażowania się w pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem:

 p. Dorotą Ćwik i Beatą Łuczak.