Nowe technologie nie są nam obce

strona glówna3

Nowe technologie stały się nieodłączną częścią naszego życia codziennego oraz procesu edukacyjnego w polskich szkołach. Wykorzystanie nowoczesnych zdobyczy techniki pobudza dzieci i młodzież do kreatywnego myślenia, działania, podnosi zdolności twórcze oraz kompetencje cyfrowe.

Na zorganizowanych w szkole zajęciach w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” uczniowie klas 4a, 5a i 5b zgłębili tajniki druku 3D. Pokaz budowy i funkcjonowania drukarki 3D przeprowadził p. Piotr. W dalszej części prelegent zaprezentował także programy do tworzenia modeli 3D. Uczniowie z zainteresowaniem obserwowali proces drukowania wybranego modelu, zadawali pytania, na które prowadzący rzetelnie odpowiadał.

Zespoły klasowe uczestniczyły również w lekcjach prowadzonych w bibliotece szkolnej.

Pani Anna Gałązka-Olechnowska zapoznała uczniów z zasadami działania translatorów i czytników e-Booków. Podczas zajęć uczniowie uczyli się korzystania z tych urządzeń.

E-Booki pozwalają w wygodny sposób dotrzeć do prawie każdej książki wydanej w Polsce w wersji elektronicznej. Uczniowie nabyli też umiejętność korzystania z translatora, wygodnego przenośnego urządzenia do tłumaczenia z języków obcych.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i wzbudziły wśród uczniów wiele emocji. Zaplanowane są kolejne spotkania z „cyfrową rzeczywistością”.

Dorota Ćwik, Anna Gałązka-Olechnowska