Odkryte pierwiastki chemiczne na przestrzeni ostatnich 45 lat

Rok 1973 – powstaje nasza „Siódemka”. Dla niektórych to bardzo odległy czas. Naszych dzisiejszych uczniów, a nawet ich rodziców nie było wówczas na świecie, a także wielu obecnie pracujących nauczycieli.
Nie odkryto wówczas żadnego pierwiastka chemicznego. Dopiero trzy lata później w Dubnej (ZSRR) w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych odkryto Bohr (Bh) – pierwiastek o liczbie atomowej 107, liczbie masowej 264 u. niewystępujący naturalnie na Ziemi. Nazwa tego pierwiastka pochodzi od nazwiska duńskiego fizyka Nielsa Bohra.
Na przestrzeni ostatnich 45 lat odkryto wiele substancji prostych zbudowanych z jednego rodzaju atomów, czyli pierwiastki chemiczne. Oto pozostałe z nich:

 • Meitner (Mt) [1982 Niemcy; Peter Armbruster i Gottfried Münzenberg] – pierwiastek o liczbie atomowej 109 i liczbie masowej 266 u. (nie występuje naturalnie na Ziemi). Jego nazwa pochodzi od nazwiska austriackiej fizyczki jądrowej Lise Meitner.
 • Has (Hs) [1984 Niemcy; Peter Armbruster i Gottfried Münzenberg] – pierwiastek o liczbie atomowej 108 i liczbie masowej 265 u. Nazwa pochodzi od jednego z niemieckich krajów związkowych – Hesji. Pierwsze doniesienia o odkryciu pierwiastka 108 pochodzą z lat 60. XX wieku, kiedy to rosyjski naukowiec, Wiktor Czerdyncew, ogłosił jego odkrycie w minerale molibdenicie i nadał mu nazwę sergenium. Pierwszeństwo odkrycia jest kontrowersyjne, ale IUPAP uznaje eksperyment z 1984 za bardziej wiarygodny.
 • Darmsztadt (Ds) [1994 Niemcy; Instytut Badań Ciężkich Jonów w Wixhausen] – pierwiastek o liczbie atomowej 110 i liczbie masowej 281 u. Nazwa pochodzi od niemieckiego miasta Darmstad, gdzie mieści się Instytut Badań Ciężkich Jonów.
 • Roentgen (Rg) [1994 Niemcy; Instytut Badań Ciężkich Jonów w Wixhausen] – pierwiastek o liczbie atomowej 111 i liczbie masowej 281 u. Pierwiastek o masie atomowej 110, masie atomowej 281 u. Czas połowicznego rozpadu jego najstabilniejszego izotopu, wynosi 26 s. Jego nazwa wywodzi się od nazwiska niemieckiego fizyka, Wilhelma Conrada Röntgena.
 • Kopernik (Cn) [1996 Niemcy; Instytut Badań Ciężkich Jonów w Wixhausen] – pierwiastek o liczbie atomowej 112 i liczbie masowej 285 u. Nazwa pierwiastka została oficjalnie zatwierdzona przez IUPAC 19 lutego 2010 roku i pochodzi od nazwiska astronoma Mikołaja Kopernika.
 • Flerow (Fl) [1999 Rosja; Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej] – pierwiastek o liczbie atomowej 114 i liczbie masowej 289 u. Wszystkie znane izotopy są bardzo nietrwałe i nie występują naturalnie na Ziemi.
 • Liwerom (Lv) [2001 Rosja; Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej] – pierwiastek o liczbie atomowej 116 i liczbie masowej 293 u. W 1999 roku badacze z Lawrence Berkeley National Laboratory ogłosili odkrycie pierwiastków 116 i 118 w publikacji w czasopiśmie Physical Review Letters. Rok później ukazała się publikacja, w której autorzy opisywali niemożność powtórzenia otrzymania tych pierwiastków. Po przeprowadzonym dochodzeniu w lipcu 2002 roku dyrektor Lawrence Berkeley National Laboratory przyznał, że rzekome odkrycie zostało sfabrykowane przez Wiktora Ninowa, głównego autora publikacji z 1999 roku.
 • Nihonium (Nh) [2004 Rosja; Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej] – syntetyczny pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 113 i liczbie masowej równej 286u. u najbardziej stabilnego izotopu.
 • Moscovium (Mc) [2004 Rosja; Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej] – syntetyczny pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 115 i liczbie masowej równej 289 u. u najbardziej stabilnego izotopu. Nazwa zgodnie z tradycją (nie zawsze) pochodzi od miejsca, gdzie odkryto pierwiastek (tu obwodu moskiewskiego).
 • Oganesson (Og) [2006 Rosja; Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej] – pierwiastek o liczbie atomowej 118 i liczbie masowej 294 u. (nie występuje naturalnie na Ziemi). W 2016 roku został nazwany Oganesson na cześć rosyjskiego fizyka Jurija Oganiesiana.
 • Tennessien (Ts) [2009 Rosja; Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej] – syntetyczny pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 117 i liczbie masowej równej 294 u. u najbardziej stabilnego izotopu.