Podziękowanie za udział szkoły w projekcie „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Szkolne Koło Wolontariatu informuje, że nasza szkoła otrzymała podziękowanie od Pani Grażyny Orłowskiej-Sondej (prezes Fundacji Studio Wschód) za udział w projekcie „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
Jeszcze niedawno wszyscy uczestniczyliśmy w akcji „Biało-Czerwony Znicz na kresowe cmentarze”. Zebraliśmy 12 kartonów zniczy, które ze względów organizacyjnych z drobnym opóźnieniem dotrą na Kresy. Najważniejsze, że dzięki nam, naszej pamięci, około 170 lampek zapłonie na narodowych nekropoliach w Wilnie, Lwowie, na opuszczonych polskich cmentarzach na Ukrainie. Za tę owocną współpracę i ofiarność SKW dziękuje wszystkim zaangażowanym.
Z kolei 1 listopada, z inicjatywy uczniów, SKW uczestniczyło w zbiórce publicznej organizowanej przez Fundację Studio Wschód. Datki zbierane były na rzecz ww. Fundacji, tzn. na transport zniczy na Litwę i Ukrainę, wyjazd wolontariuszy na cmentarz Orląt Lwowskich oraz porządkowane latem kresowe cmentarze na Ukrainie.
Nasza lokalna kwesta miała miejsce na cmentarzu Zacisze (Obora). W ciągu 2 godzin pięcioosobowa grupa wolontariuszy uzbierała 685 zł. Należą im się szczególne podziękowania, bo poświęcili swój wolny czas w święto. SKW ma nadzieję, że ich trud stanie się przyczynkiem do tego, że choćby kilkoro wolontariuszy pójdzie za ich przykładem i weźmie udział w co roku organizowanym charytatywnym wyjeździe uczniów z Dolnego Śląska na Kresy i tym samym stanie się częścią nowo tworzącej się historii.