Pogadanki na temat bezpiecznych ferii zimowych

Pogadanka

Zbliżające się ferie zimowe stały się okazją do przeprowadzenie prelekcji wśród naszych uczniów dotyczących bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku. Podczas spotkań istotną kwestią było zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z niebezpiecznego postępowania podczas zabaw zimowych oraz propagowanie bezpiecznych  postaw na feriach zimowych. Uczniowie mieli okazję utrwalić i poszerzyć wiedzę w zakresie zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu, na stoku narciarskim, podczas jazdy na łyżwach oraz bezpiecznych wędrówek po górach. Wdzięczną widownią okazali się uczniowie z klas I-III, którzy z zaciekawieniem słuchali ważnych porad, wskazówek i przestróg, aktywnie uczestniczyli w pogadankach, wykazywali się także wiedzą w zakresie zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.

Życzymy wszystkim udanego, bezpiecznego i zdrowego wypoczynku podczas ferii zimowych!! 

Koordynator ds. bezpieczeństwa Dorota Ćwik