Startujemy z konkursem “Aktywna zima”

akt

W tym roku po raz kolejny rozpoczynamy konkurs “Aktywna Zima” dla klas 1-3 w ramach projektu przygotowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Polkowicach  

Zachęcamy dzieci do ruchu na łyżwach, sankach, nartach, basenie, boiskach, wędrówek po górach, spacerów, tańców itp. Dzieci otrzymały książeczki aktywności, w których będą wpisywać aktywności ruchowe trwające min. 30 minut z całego okresu zimowego.

W książeczce należy wpisać datę oraz potwierdzenie aktywności (podpis rodzica, trenera itp.). W klasach trzecich dodatkowo opisujemy naszą aktywność.

Celem konkursu jest:

  • aktywizacja ruchowa dzieci w okresie zimowym,
  • przeciwdziałanie skutkom długotrwałego siedzenia przed komputerem (m. in. nauka zdalna),
  • promowanie pozalekcyjnej lub samodzielnej aktywności fizycznej,
  • promowanie ruchu na świeżym powietrzu,
  • hartowanie organizmu.


Na zakończenie projektu przewidujemy nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników konkursu.
Zachęcamy rodziców do włączenia się w projekt 
Opiekunki projektu: Katarzyna Królewicz, Izabela Kałużny-Khoubbazi