Sprzątanie ŚWIATA

Sprzątanie

Sprzątanie świata (ang. Clean Up the World) – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska.

Jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko
  Jak co roku, nasza szkoła przyłączyła się do tej akcji i też wyruszyła posprzątać kawałek naszego świata. Uczniowie otrzymali gumowe rękawice i worki na śmieci a następnie udali się aby sprzątać okolice szkoły i kawałek terenu naszej okolicy . Celem nadrzędnym akcji szkolnej było ukształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu z zaangażowaniem i z wielkim przejęciem.