Uważaj z fajerwerkami!!!

Fajerwerki

Fajerwerki to nieodłączny element każdego Sylwestra, należy jednak pamiętać o odpalaniu ich z ostrożnością i w bezpiecznym miejscu. 

W związku ze zbliżającym się Sylwestrem i Nowym Rokiem chciałabym wszystkim przypomnieć o zasadach jakie obowiązują przy używaniu środków pirotechnicznych tzw. fajerwerków, petard. 

Każdego roku dochodzi do wielu przypadków poparzeń czy urazów rąk lub oczu, szczególnie wśród dzieci. Dlatego apeluję do Was: proszę nie lekceważcie sobie tych rzeczy i obchodźcie się z nimi ostrożnie, abyście nie zrobili krzywdy sobie lub innym osobom. 

Wszyscy musimy pamiętać, że środki pirotechniczne są materiałami wybuchowymi wysokiej temperaturze spalania (1500°C) i dużym polu rażenia w momencie wybuchu. Wypuszczając petardę lub fajerwerk, trzeba przewidzieć tor lotu i miejsce upadku. Bawiąc się tak niebezpieczną zabawką, bierzemy na siebie odpowiedzialność za szkody, które może ona wyrządzić. 

JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z FAJERWERKÓW 

Spis zasad które trzeba znać: 

 1. Kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty; 
 2. Nie kupuj fajerwerków od przypadkowych osób; 
 3. Sprawdźmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych (wyrób powinien posiadać co najmniej następujące oznaczenia: nazwa produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim); 
 4. Do amatorskich pokazów używamy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych; 
 5. Najpierw przeczytaj instrukcję obsługi, postępuj ściśle z instrukcją; 
 6. Nie manipuluj przy fajerwerkach; 
 7. Oddalmy się co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku, wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki; 
 8. Odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku; 
 9. Należy używać materiałów pirotechnicznych tylko na dworze; 
 10. Ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, nie będące pod wpływem alkoholu; 
 11. Po nieudanej próbie nigdy nie zapalaj ich po raz drugi i nie wrzucaj do ognia; 
 12. Wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób; 
 13. Huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy, zadbaj o to by czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów; 
 14. Zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi; 
 15. Używaj fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru; 

Przypominam, że przynoszenie do szkoły petard, posiadanie lub używanie przed szkołą jest zabronione i będzie surowo karane. 

“ZADBAJMY WSPÓLNIE O TO, ABY KONIEC TEGO ROKU I POCZĄTEK NOWEGO BYŁ DLA NAS WSZYSTKICH MIŁY I BEZPIECZNY” 

Koordynator ds. bezpieczeństwa  

Ćwik Dorota