Warsztaty z Pierwszej Pomocy w 5b i 6b

W ostatnich dniach uczniowie klas 5b i 6b wraz z Wychowawcą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Zajęcia były prowadzone przez ratowników medycznych z Klubu HDK “Maltański Legion”. Było nam bardzo miło, bo jednym z prowadzących warsztaty był Wojtek Kamiński, absolwent naszej szkoły. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia się, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia. Dzieci najpierw miały okazję poznać zasady postępowania po wypadku: jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia, jak ocenić stan zdrowia poszkodowanych oraz obserwować ich czynności życiowe. Następnie, każdy z nich miał możliwość przećwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na manekinie medycznym pod czujnym okiem specjalisty. Dla wszystkich była to cenna lekcja życiowa. Uczniowie będą mieli również okazje trenować nabyte już umiejętności w przyszłości na lekcjach Edukacji Dla Bezpieczeństwa.