7c pisze listy do Królowej Brytyjskiej

19 października klasa 7c, po wcześniejszych lekcjach poświęconych rodzinie królewskiej i ciekawostkach o królowej brytyjskiej, pisała listy w języku angielskim. Adresat listów był niezwykły i wyjątkowy. Dzieci postanowiły podzielić się swoją pasją do sportu z Królową Elżbietą II. W swoich pracach opisały, jaką rolę pełni sport w ich życiu, ale także wspomniały o swojej szkole, przedstawiając specyfikę i historię naszej szkoły. Poinformowały także o jubileuszu 45-lecia, który w tym roku obchodzi Szkoła Podstawowa nr 7. Lekcja była niezwykła i była pierwszym etapem wdrażania projektu z pisania zatytułowanym Meet the Queen – Spotkanie z Królową. Po skończonej pracy uczniowie razem z nauczycielem języka angielskiego, panią Magdaleną Fudalewską – Poraszką, wysłali listy do Anglii i teraz pozostaje oczekiwać na odpowiedź z Buckingham Palace.