Historia rodziny Ulmów

strona główna1

W czasie II wojny światowej dochodziło do różnych aktów okrucieństwa, nie tylko na frontach wojennych, ale także w wydawanych aktach prawnych, które miały na celu eksterminację niektórych narodów. Jednym z nich było wydanie dekretu o karze śmierci za udzielenie schronienia Żydom.
To właśnie się stało z polską rodziną Ulmów, mieszkańców wsi Markowej, na Podkarpaciu, która poniosła śmierć z rąk okupanta niemieckiego, zarówno rodzice: Wiktoria i Józef, a także ich dzieci: Władziu, Stasia, Antoś, Basia, Franio, Marysia i dziecko nienarodzone pod sercem mamy. Śmierć także dosięgła ukrywanych Żydów.
Za pomoc niesioną ludności żydowskiej, odznaczeni zostali medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, na którym widnieje napis ‘Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat’.
W rocznicę śmierci rodziny Ulmów, obchodzony jest w Polsce „Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej”.
Papież Franciszek zatwierdził dekret o beatyfikacji polskiej rodziny Ulmów z Markowej.

W naszej szkole trwa upowszechnianie wiedzy o Polakach ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, z tej racji na lekcjach historii i religii odbyły się pokazy filmów i pogadanki na ten temat. Ponadto chętne dzieci wykonały plakaty o rodzinie, która nie wahała się nieść miłość, pośród wojennych zmagań i zagrożeń. Na holu I piętra, część z tych prac zostało pokazanych.

Andrzej Taler