Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.” LUBIN – MOJE MIASTO”.

str.kon.z

20 lutego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. “Lubin – moje miasto”.  Adresatami konkursu były dzieci z klas 1 – 3.  Celem konkursu było ukazanie piękna rodzinnego miasta oraz prezentacja w formie plastycznej wybranych zabytków, ważnych miejsc związanych z miejscem zamieszkania. 

Jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić następujące dzieci:

I Miejsce

Maria Wielgosz z klasy 1a

Hanna Małkowska z klasy 2a

Antonina Sołtys z klasy 3a

II Miejsce

Petro Pochynok z klasy 1a

Alicja Nowacka z klasy 2a

Lena Krasucka z klasy 3a

III Miejsce

Iga Gutowska z klasy 1a

Liliana Pępkowska z klasy 2a

Aleksander Augustyniak z klasy 3a

Wyróżnieni:

Patrycja Bartos, Hanna Woś – Maliszewska, Wojciech Horbiński  z klasy 2a oraz 

Liliana Bartos, Hanna Kędzierska, Oliwer Cetnar z klasy 3a

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Dorota Ziółkowska