Strona startowa

Nie znaleziono żadnych wpisów.

Do klasy 4 sportowej

Wniosek z załącznikami należy składać w kopercie w skrzynce podawczej przy wejściu głównym do szkoły. Prosimy nie wchodzić do szkoły.

Do wniosku o przyjęcie do klasy 4 sportowej należy dołączyć obowiązkowe załączniki (do pobrania w zakładce Rekrutacja 2021/2022):

  • orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • zgoda rodziców.
Wkrótce
  • Wakacje 26.06.2021 – 31.08.2021
  • Zebranie Rady Pedagogicznej 27.08.2021 godz. 10:00 – 12:00